Navigácia
Kto je Online
Hostí Online: 1
Užívateľov Online: 0


Registrovaní užívatelia: 1289
Najnovší užívateľ: Esberoose
Partneri
nonsteam.cz - seznam CZ/SK Non-Steam Counter Strike serverů AMX Mod X PHP
Facebook
JB Pravidlá

1. Ak dozorca nebude mať funkčný mikrofón, použije príkaz /nomic alebo bude presunutý adminom k T. Pri opakovanom porušení pravidla môže byť potrestaný kickom, prípadne banom.
2. Dozorca musí použiť príkaz /simon, dávať príkazy väzňom a dohliadať na nich. Ostatní dozorcovia mu musia pomáhať. Jeden hráč si nemôže dávať 2 kolá po sebe simona.
3. Dozorca môže zabiť len väzňov, ktorí rozpútali vzburu alebo neplnili rozkazy. Pokiaľ dozorca omylom zabije väzňa a nechce byť potrestaný, dobrovoľne si dá kill prostredníctvom konzole a na ďalšie kolo dá zabitému freeday (/vd). Ak tak neučiní, bude adminom potrestaný.
4. Dozorcovia majú 30 sekúnd na otvorenie ciel.
5. Dozorca nesmie zrážať väzňov autom ani nikoho iného. Zrážať hráčov z rovnakého teamu je zakázané.
6. Dozorca nemôže dať väzňom bezdôvodne zbraň.
7. Pri prvej a poslednej reakcii zabíja len simon (pokiaľ neprikáže inak).
8. Hráči v dueli nebugujú zbrane (prebíjanie, atď...)
9. Väzeň musí plniť rozkazy dozorcov, aby prežil. Pokiaľ má väzeň freeday toto pravidlo neplatí.
10. Dozorca má zakázané hádzať flashe bez dôvodu.
11. Keď väzeň zdvihne zbraň zo zeme a nie je jasné či náročky, dozorca je povinný počkať 1-2 sekundy či väzeň zbraň nevyhodí.
12. Posledný väzeň má vždy právo na posledné prianie. Ak mu nevyhodí menu, tak väzeň napíše do chatu čo si želá. Posledný väzeň má 15 sekúnd aby si vybral posledné prianie. Ak tak neurobí, CT má právo ho zabiť a na dalšie kolo mu dať freeday.
13. Dozorca nesmie hitovať väzňa bez dôvodu, v tomto prípade bude dozorca upozornený a väzeň má právo dobiť si hp.
14. Dozorca má zakázané dávať freeday bez dôvodu.
15. Udržiavať primeraný počet dozorcov na serveri, na 1 dozorcu pripadajú 3 väzni. Pri veľkom množstve dozorcov admin podľa uváženia presunie niektorých dozorcov k väzňom.
16. FK trestá admin podľa uváženia.
17. Iba simon smie stláčať tlačidlá na rôznych atrakciách a funkciách. Ostatní dozorcovia to môžu urobiť iba po vyzvaní simona.
18. Dozorcovia sú povinní pomáhať simonovi. Ak bude dozorca behať po mape, surfovať, nedávať pozor alebo využívať rôzne atrakcie, admin mu smie udeliť trest podľa vlastného uváženia.
19. Hry, príkazy, ktoré určuje simon pre väzňov musia byť férové pre každého hráča.
20. Admin je oprávnený vyzvať hráča, aby si dal simona. Ak tak hráč neurobí, admin smie hráča prehodiť ku teroristom. Každý simon je povinný začať dávať príkazy maximálne do 15-tich sekúnd po začatí kola.
21. Ak je hráč, ktorý je u CT zle počuť (zlý mikrofón, vysoký ping...), admin ho môže prepojiť ku teroristom.
22. Ak sa budú väzni úmyselne blokovať a brániť si v hre (napr. pri vchodoch alebo východoch do rôznych objektov), admin je kompetentný previnilca potrestať podľa uváženia.
23. Hráči, ktorí sú u CT, nesmú prehadzovať zbrane na spawne.
24. Ostatní dozorcovia a aj admini majú zakázané zbytočne rozprávať do mikrofónu, aby nenarúšali prejav simona.
25. Väzni majú prísne zakázané úmyselne zabíjať ostatných spoluhráčov zbraňami a granátmi. Admin je oprávnený takýchto hráčov potrestať podľa vlastného uváženia.
26. Ak sa začne hrať simon/simon sa premenúva na inú osobu/alebo sa simon ukončuje, automaticky sa rušia všetky príkazy a zákazy.
27. Box ma povolené zapínať iba Simon. Zákaz dávať box keď je freeday.
28. Je zakázané začínať hru inými názvami ako Simon (napr. Nič, Moje Meno), je ale povolené Simona neskôr premenovať príkazom Simon hovorí že Simon sa premenúva na Moje Meno/Nič/ atď.
29. Ak freeday úmyselne narúša priebeh hry, simon má právo upozorniť alebo zabiť freedaya.
30. Simon by mal viac využívať mapu. Ak tak neučiní, bude upozornený poprípade presunutý k teroristom.
31. Pri hre Simon sa nemôžu používať slová ako sú Sauron, Skimon, Šimon atď.Zákaz hrať Saurona, Šimona, Skimona atď.
32. Zákaz spamu rádiových hlášok.
33. Zákaz používať inú zbraň počas duelu ako bola zvolená.
34. Zákaz naťahovania sa o slovíčka so Simonom. Napr. Zahráme si reakcie alebo dáme si reakcie (nie je v tom rozdiel). Ak sa niekto bude naťahovať o slovíčka, tak admin ho môže potrestať podľa uváženia!
35. Ak Simon nezačne hru napr. reakcie a povie „Posledná reakcie na skok" a niektorý väzeň skočí, Simon môže väzňa zabiť a nebude sa jednať o FK! Ak Simon chce začať nejakú hru, tak MUSÍ povedať napr. „Zahráme si reakcie, jánošíka, ..."
36. Ak Simon povie „Všetci na čiaru pred vašimi celami", tak väzeň je povinný isť na NAJBLIŽŠIU čiaru, ktorá je pri ňom. Ak mu niektorý väzeň utiekol, tak Simon musí špecifikovať na akú čiaru majú všetci väzni ísť


Zoznam CT zón:(thx to Energyx)
jail_dust: od dverí do zbrojnice
jail_rats: chladnička (okrem rebríka)
jail_desert: od dverí do zbrojnice
jail_temple: od dverí do zbrojnice
jail_beach_v3: zbrojnica (búdka)
jb_snow: od dverí do zbrojnice
jail_moviecik_v4: od dverí do zbrojnice, obidve veže, strecha skleneného boxu
jail_healbrake_fix: celá miestnosť s nápisom Gunroom
jail_xmf: prvé dvere do zbrojnice
jail_rehab: dvere Secure access
jail_phoenix: prvé dvere do zbrojnice a dvere Security
jail_beach: zbrojnica (búdka)
jail_zk_cheese: od dverí do zbrojnice
jail_indiana_v2: od schodov, všetky hradby (okrem rebríka, ktorý ide na hradbu)
jail_renner_b4: od dverí do zbrojnice
jb_space_night_beta1: od dverí kde je tlačidlo na otváranie ciel
jail_insurrection: od dverí do zbrojnice
jail_crime: od dverí do zbrojnice (aj mostík s červeným zábradlím), modrá veža (s AWP)
jb_prison_break_v2: Secure Access dvere na obidvoch stranách
Na KAŽDEJ mape je šachta CT zóna!
Počas hromadného VD CT MUSÍ byť v zbrojnici celé VD!
T môžu otvárať dvere do zbrojnice (ak nejaké dvere sú), ale NESMÚ ich blokovať!

Extra pravidlá pre ExtraVIP:
1. Zákaz používať Extravip výhody počas módu alebo posledného priania (s výnimkou rýchlosti)

Partneri
Anketa
Majte sa ľudia :)

Aj vy

Veľa štastia

Odveci odpoveď

Len prihlásení môžu hlasovať.

Výsledky
Komentáre : 0
Archív
Odkazovač
Musíte byť prihlásený na prispievanie.

22-07-2023 23:56

21-07-2023 22:46

18-07-2022 11:08

19-10-2021 10:52

24-09-2021 02:03